Legíny se sedlem

Kód: 62/BIL 62/BIL2 62/BIL3 62/BIL4 62/BIL5 62/BIL6 62/BIL7 62/BIL8 62/BIL9 62/BIL10 62/34 62/63 62/92 62/121 62/150 62/179 62/208 62/237 62/266 62/295 62/35 62/64 62/93 62/122 62/151 62/180 62/209 62/238 62/267 62/296 62/36 62/65 62/94 62/123 62/152 62/181 62/210 62/239 62/268 62/297 62/37 62/66 62/95 62/124 62/153 62/182 62/211 62/240 62/269 62/298 62/38 62/67 62/96 62/125 62/154 62/183 62/212 62/241 62/270 62/299 62/39 62/68 62/97 62/126 62/155 62/184 62/213 62/242 62/271 62/300 62/40 62/69 62/98 62/127 62/156 62/185 62/214 62/243 62/272 62/301 62/41 62/70 62/99 62/128 62/157 62/186 62/215 62/244 62/273 62/302 62/42 62/71 62/100 62/129 62/158 62/187 62/216 62/245 62/274 62/303 62/43 62/72 62/101 62/130 62/159 62/188 62/217 62/246 62/275 62/304 62/44 62/73 62/102 62/131 62/160 62/189 62/218 62/247 62/276 62/305 62/45 62/74 62/103 62/132 62/161 62/190 62/219 62/248 62/277 62/306 62/46 62/75 62/104 62/133 62/162 62/191 62/220 62/249 62/278 62/307 62/47 62/76 62/105 62/134 62/163 62/192 62/221 62/250 62/279 62/308 62/48 62/77 62/106 62/135 62/164 62/193 62/222 62/251 62/280 62/309 62/49 62/78 62/107 62/136 62/165 62/194 62/223 62/252 62/281 62/310 62/50 62/79 62/108 62/137 62/166 62/195 62/224 62/253 62/282 62/311 62/51 62/80 62/109 62/138 62/167 62/196 62/225 62/254 62/283 62/312 62/52 62/81 62/110 62/139 62/168 62/197 62/226 62/255 62/284 62/313 62/53 62/82 62/111 62/140 62/169 62/198 62/227 62/256 62/285 62/314 62/54 62/83 62/112 62/141 62/170 62/199 62/228 62/257 62/286 62/315 62/55 62/84 62/113 62/142 62/171 62/200 62/229 62/258 62/287 62/316 62/56 62/85 62/114 62/143 62/172 62/201 62/230 62/259 62/288 62/317 62/57 62/86 62/115 62/144 62/173 62/202 62/231 62/260 62/289 62/318 62/58 62/87 62/116 62/145 62/174 62/203 62/232 62/261 62/290 62/319 62/59 62/88 62/117 62/146 62/175 62/204 62/233 62/262 62/291 62/320 62/60 62/89 62/118 62/147 62/176 62/205 62/234 62/263 62/292 62/321 62/61 62/90 62/119 62/148 62/177 62/206 62/235 62/264 62/293 62/322 62/62 62/91 62/120 62/149 62/178 62/207 62/236 62/265 62/294 62/323 Zvolte variantu
890 Kč
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Barva
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Legíny sportovního střihu se sedlem jsou vhodné pro volnočasové aktivity a fitness.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Zajišťují maximální pohodlí díky střihu. Legíny jsou vyrobené z přírodních materiálů: Bavlny nebo Viskózy – 92%  a 8% El. Stačí jen vybrat barvu. Barvu sedla vpište do poznámky k objednávce.

Máš dotaz? Napiš mi na tel.: 728 030 566, Instagram @barevne_leginy, nebo na email: barevneleginy@gmail.com.

Tabulka velikostí

Dámské legíny (tělesná výška 168 cm) 

Dámské legíny tabulka velikostí

Dívčí legíny

Dívčí legíny tabulka velikostí

Dámská halenka (tělesná výška 168 cm) 

velikosti halenky

Pánské tričko

velikosti halenky