Podmínky ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvník  e-shopu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení  .V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých klienty a zájemci o naše služby a produkty. Na této stránce by jsme vás rádi seznámili s vašimi právy a poskytli srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete .Osobní údaje  opečováváme  podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle NAŘÍZENÍ ( EU ) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů na e-shopu  www.barevne-leginy.cz je fi. Jana Novak, IČO – 07505434, se sídlem Pechova 30, 615 00 Brno.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat  na e-mail :  barevneleginy@gmail.com

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou , zejména zákonem o ochraně osobních údajů  a GDPR, a tedy že :

 • Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu , plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
 • Umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje ( jméno a příjmení , adresa bydliště ,identifikační číslo,

daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty ,telefonní číslo ) zpracováváme pro účely poskytování služeb a zasílání obchodních sděleních se službami souvisejícími. Osobní údaje zpracováváme také na základě oprávněného zájmu.

Při vedení účetnictví vaše osobní údaje ( fakturační údaje ) nezbytně potřebujeme ,abychom vyhověli zákonné povinnosti  a evidenci daňových dokladů.

Osobní údaje budeme zpracovávat na dobu neurčitou.

Obchodní sdělení můžeme zasílat na váš kontakt na základě oprávněného zájmu a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie ,videa nebo písemné reference na náš  e-shop  a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte.

 

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií , které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše  vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá ) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití , poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména :

 • Zabezpečeným přístupem do našich počítačů ( zabezpečeno heslem )
 • Zabezpečeným přístupem do našich telefonů ( zabezpečeno heslem )
 • Zabezpečeným přístupem do našich e-mailových schránek ( zabezpečeno uživatelským jménem a heslem.)
 • Šifrovanou komunikaci na našem e-shopu ( platný certifikát https. )
 • Pravidelnou aktualizací softwaru.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům má přístup : majitel firmy,

oděvní tvůrce , správce e-shopu .

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikaci zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Facebook
 • Google
 • Hosting Wedos

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat  výhradně spolupracovníkům a  zpracovatelům , kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikaci potřebných k provozu e-shopu a podpůrných aplikací či se podílejí na chdu našeho podnikání.

Jiným subjektům ,je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťujeme vás ,že my ,kteří budeme zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů .Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou  vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.Slibujeme vám,že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Vaše údaje nebudeme předávat do třetích zemí .Data zpracováváme výhradně v EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít kontaktujte nás prostřednictvím e­­mailu: info@barevne-leginy.cz.

-Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

-Díky právu na přístup nás  můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 7 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

-Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

-Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme  vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

-Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

-Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat podobně jako při využití práva na přístup.

-Právo na výmaz( být zapomenut): Vaším dalším právem je právo ( být zapomenut ). V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému všech dílčích zpracovatelů a záloh .Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 21 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností , a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem . V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem .O dokončení  výmazu vás budeme informovat  na e-mail .

STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem,

máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů .Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás . Případné pochybení napravíme.

ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

E-maily s inspirací, články či produkty  vám mohou být zasílány ,jste-li naš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

MLČENLIVOST

Dovolujeme si vás ujistit ,že  při zpracovávání vašich osobních údajů

jsme povinni zachovávat mlčenlivost a o bezpečnostních, opatřeních jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu  nebudou  vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování  Osobních údajů a GDPR  platí od 25.5.2018